Transparensredovisning

Basfakta om Avida

För 2020. Verksamheten bedrivs på ett par arbetsplatser runt om i Sverige och kommer att öka successivt.
Avidas information på Allabolag.se 

Avidas mål och riktning

Avidas affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Avidas mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans.
​​​​​​​
För att öka kvaliteten i den service som Avida erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Avida ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i egen regi, och även på kompetensutveckling för kontorets medarbetare. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Avida använda underleverantörer eller partners. Avida ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier. 

Kvalitet: Avidas självdeklaration


Avidas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Avida arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 (länk)

Avidas deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Avidas nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans

Avidas resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans 

Medarbetare på Avida

Antal anställda
Avida har ca 15 anställda. Verksamheten bedrivs på cirka ett antal arbetsplatser runt om i Sverige och kommer öka successivt de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Avida för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.
I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Avidas tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare, socionomer, fysioterapeuter och ekonomer med akademisk examen. Den genomsnittliga medarbetaren har 10 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal
Avida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Här kommer  du kunna se Avidas medarbetarundersökningar för åren 2021

Ägare- och styrelseinformation

Avida Assistans AB org.nummer: 559165-3182
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Fikri Erdinc
För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Avidas företagsinformation på allabolag.se.

För 2023 gäller följande för vår enhet

Styrelse
  • Fikri Erdinc
  • Andreas Dahl
Företagsledning
  • Fikri Erdinc, VD
  • Andreas, HR-chef
Ägare
Avida Assistans AB ägs av FME Capital  AB.
FME Capital AB org.nummer: 559210-4045

Bokslut
Här hittar du Avidas årsredovisningar från 2019 och framåt

Nyckeltal
Här hittar du Avidas nyckeltal

Kontaktinformation


Avida Assistans AB
Box 220 36
702 02 Örebro

Besöksadress: Stenbackevägen 6
Telefon: 070-556 20 04
Mail: info@avidaassistans.se

Kontaktperson
Fikri Erdinc, VD Avida Assistans AB