Om oss

Avida Assistans är ett bemanningsföretag med säte och huvudkontor i Örebro

Avida Assistans är ett bemanningsföretag som vänder sig till funktionshindrade som är i behov av att ha hjälp med en väl fungerande vardag.


Vi arbetar efter lagen som stödjer dig som har blivit beviljad assistansersättning enligt LSS och socialförsäkringsbalken.

För oss på Avida Assistans är du som brukare en kärna i vår verksamhet, som vi vårdar.
Du är inte beroende av våran samordning utan vi är beroende av dig som brukare.

Vårt syfte är att försöka ge en god omvårdnad, där du känner en meningsfull tillvaro att tillgodose dina behov inte bara kroppsliga utan även det psykiska och sociala behovet.

Vi försöker att ta tillvara på dina speciella egenskaper uppmuntra och stimulera din unika personlighet, samt ta hänsyn till dina reaktioner på olika saker.

Ta vara på dina egna resurser, samt visa respekt och uppfylla dina önskemål.