Få kostnadsfri juridisk hjälp

När du söker svar på juridiska frågor kring assistans är du alltid välkommen att ringa till oss på 070-738500 för kostnadsfri juridisk rådgivning.

Ingen får någonsin hamna i kläm för att man inte råd med juridisk hjälp.

Kostnadsfri juridisk hjälp

Eftersom vi vet att all lagstiftning och alla regler som rör personlig assistans ofta är både krångliga och kan tolkas olika från fall till fall erbjuder vi alla våra kunder juridisk hjälp och rådgivning om sådan skulle behövas.

Du får alltså hjälp med din ansökan, eller ditt överklagande av ett redan fattat beslut, av en advokat. Samma advokat hjälper dig också med alla kontakter med myndigheter och säkerställer att du har personlig assistans i sådan omfattning som just din funktionsnedsättning kräver.
Dessutom är det viktigt att känna till att hjälpbehoven inte är statiska utan ofta varierar med åldern. Ett beslut om vad som är rätt antal timmar idag kan vara alldeles för få längre fram och vara helt avgörande för din livskvalitet när du blir äldre.

Den här tjänsten kan vi erbjuda genom våra goda och långvariga kontakter med en av Sveriges ledande advokatbyråer som har lagstiftning som rör personlig assistans som ett av sina specialområden. På så sätt kan vi säkerställa att alla våra kunder får exakt den hjälp som de är berättigade till.